Zásady ochrany osobních údajů

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Co je zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Splandy s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 09266232, C 118148 vedená u Krajského soudu v Brně. Kontaktovat správce můžete na e-mailu info@splandy.com.

Jaké údaje jsou zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje získané při vyplnění registračních, objednávkových, platebních a kontaktních formulářů na našich stránkách.

Účel zpracování osobních údajů

  • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  • Plnění právních povinností správce vůči státu.
  • Zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity, pokud jste k tomu dali souhlas.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Osoby podílející se na dodání služeb/realizaci plateb na základě smlouvy.
  • Osoby zajišťující provozování služby Splandy a služeb souvisejících.
  • Osoby zajišťující marketingové služby.
  • Informace o návštěvnosti stránek Splandy zpracovává společnost Google Inc. a to pomocí Google Analytics.
  • Na rozesílání hromadných e-mailů využíváme službu Mailchimp.

Vaše práva

Máte právo: na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, podat stížnost u dozorového úřadu, na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou Vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svá práva můžete kdykoliv uplatnit zasláním požadavku na e-mailovou adresu info@splandy.com.

Jednoduše. Dokonalý. Web.

Žádné procházení a porovnávání balíčků cenových plánů. Žádné předplatné na roky dopředu. Na Splandy si vytvoříte funkcemi nabitý web zcela zdarma! Potřebujete prodávat online? Pro Vás je k dispozici rozšíření E-shop, které si můžete bezplatně vyzkoušet a v administraci kdykoliv aktivovat.

„Profesionální webový editor se spoustou funkcí!“
Dan

„První web builder, který to dělá správně, tak jak se to má dělat: mobile first, strukturovaný kód atd. Úžasný nápad! Držím palce!“
Yurii

„Skvělý nástroj pro tvorbu webu. Rychlé a přátelské jednání. Profesionální přístup. Doporučuji.“
Jaroslav